O nás

Spoločnosť SOLAR & KLIMA realizuje predaj, dodávku a montáž klimatizačných, vzduchotechnických a vykurovacích zariadení. Poskytovanie záručného a pozáručného servisu, rovnako sme riadnym a certifikovaným členom Slovenského zväzu chladiarenskej a klimatizačnej techniky, máme oprávnenie na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi (F-plynmi) podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3).

§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, § 7 ods. 5 zákona NR SR č 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov